Критерії  рівневого оцінювання результатів навчання учнів ІІ циклу, 3-4 класів Нової української школи з освітніх галузей

(мовно-літературна, математична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, технологічна, інформатична, мистецька, фізкультурна)