УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування – добровільна дитяча демократична організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я,патріотичного, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у класі, а потім у школі, місті, державі.

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.

Мета і завдання учнівського самоврядування тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства” та іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

Мета учнівського самоврядування:

 • Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної гідності, надання учням можливості виявити себе на ділі;
 • вироблення навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності учнів завдяки організації участі їх у практичній громадській діяльності;
 • виявлення і стимулювання розвитку творчого потенціалу кожного учня, збагачення його суспільно-громадянського досвіду;
 • розвиток організаторських здібностей в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу;
 • виховання національної свідомості, соціальної активності особистості ;
 • любові до рідної землі свого народу;
 • формування правової культури, естетичного світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів;
 • організація здорового способу життя .

Завдання учнівського самоврядування:

 • Залучення дітей та молоді до прийняття рішень;
 • захист прав та інтересів учнів;
 • реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод;
 • створення умов для самореалізації учнів;
 • формування життєвої компетентності та стимулювання прагнень учнів до життєвого успіху;
 • розвиток творчих рис характеру — цілеспрямованості, вимогливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;
 • заохочення учнів до участі у розв’язанні трудових, соціально-політичних, моральних проблем суспільства;
 • участь у розробці плану роботи на навчальний рік;
 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;
 • забезпечення порядку в школі : організація чергування по школі, в класах;
 • організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • організація роботи із благоустрою території школи;
 • контроль за відвідуванням учнями школи;
 • розробка і реалізація учнівських проектів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу в школі.

Доля нації робити і творити історію сьогодні й повсякчас.
 
Сергій Губернарчук

Держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава…

Ліна Костенко

Ніхто не знає, які його сили, поки їх не використовує.

В. Гете