Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання в гімназії в умовах воєнної агресії.

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, технології дистанційного навчання можуть використовуватись у закладі загальної середньої освіти  при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; участі в інтернет-проєктах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.

Дистанційне навчання організовується за умови наявності відповідного кадрового й системотехнічного забезпечення та здійснюється через такі форми: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи.

Основними видами навчальних занять  за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, урок, консультації та інші.

Рішення щодо навчання за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника закладу загальної середньої освіти.

Рекомендуємо:

1. Під час організації дистанційного навчання чітко дотримуватися нормативно-правового забезпечення з цього питання.

2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,  веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу.

3.  Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину.

4.  Надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.

5. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання передбачити форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками.

6.  Використати можливість сайту закладу освіти через створення на ньому вкладки «Дистанційне навчання» з розміщенням у ній інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.

7. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу Google Classroom та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного навчання Moodle.

      8. Перевіряти не апробовані вчителями  веб-ресурси на їх відповідність освітнім програмам та віку здобувачів освіти, доступність та безпеку.

      9.  Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, навчання, тестування.

      10. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному навчанні відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо).

      11. Практикувати уроки через Skype; підготовку завдань на самостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro.

      12. Використовувати можливості платформи GIOS (математика), яка дозволяє на час карантину безкоштовний доступ до всіх матеріалів для 5-9 класів.

       13. Сприяти навчанню учнів 11 класів щодо підготовки до ЗНО-2022 через індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах УЦОЯО http://testportal.gov.ua/,  ЛРЦОЯО https://lv.testportal.gov.ua/  та платформах Promethеus  https://prometheus.org.ua/,  iLearn (школярі) https://ilearn.org.ua/,  https://studway.com.ua/ilearn/.

     14. Сприяти розробленню педагогами, які працюють у 4-х класах, та вчителями-предметниками, які працюють у 9 класах,  доступної та практичної системи підготовки учнів 4, 9 класів до ДПА з використанням інтернет-технологій, індивідуальних консультацій.

     15.   Використовувати такі інструменти для спільної роботи вчителів та здобувачів освіти:

  • https://onlinetestpad.com/ua – конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань;
  • https://learningapps.org – готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань;
  • Google-документи.

       16. Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти: EdEra,  iLearn,  Рrometheus,  Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п.).

17. Рекомендації РОІППО щодо організації освітнього процесу в умовах карантину http://roippo.org.ua/activities/recomendation.php