Інформаційна прозорість

Обов’язкова інформація про навчальний заклад

Стаття 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145
Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладу освіти
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти, його засновником
(для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Робочий навчальний план 2020-2021
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Освітня програма навчального закладу
Результати моніторингу якості освіти
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Фінансовий звіт 2020
Фінансовий звіт 2021
Кошторис на 2021 рік. 
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Звіт директора школи  за 2020 – 2021 н.р.